CasinoMisschien denkt u dat er in het casino minder strikt wordt gekeken naar de etiquetteregels, maar niets is minder waar. Casino etiquette is wel degelijk belangrijk voor zowel u en als de andere bezoekers. Meestal gaat het om ongeschreven regels die je toch best naleeft om een goede indruk achter te laten en niet meteen een toegangsverbod te krijgen.

Regel nummer 1: Laat uw kinderen thuis. In sommige landen is het verboden, maar toch zijn er altijd mensen die het proberen en er een gezellige familietrip van proberen te maken. Wil je jou kind toch laten kennismaken met de casinowereld, zorg er dan voor dat hij of zij steeds bij jou blijft.

Regel nummer 2: Tel je geld niet in het openbaar. Ga even naar je kamer of zet je apart. Tevens verklein je zo de kans op zakkenrollers drastisch.

Regel nummer 3: Gedraag je serieus. Natuurlijk mag je plezier hebben die avond, maar je moet geen vreemde gezichten beginnen trekken naar alle veiligheidscamera’s in het casino.

Regel nummer 4: Neem geen foto’s. Als je toch een foto wilt nemen van uw overwinningsgezicht, zorg er dan voor dat er geen andere personen of tafels mee op de foto staan.

Regel nummer 5: Toon respect voor het werkende personeel. Zij werken om jou een leuke avond te geven.

Etiquetteregels aan de gokautomaat

Jaja, ook hierover bestaan enkele belangrijke regels in verband met etiquette.

Allereerst is het zeer belangrijk om nooit de automaat van een andere speler aan te raken. Ook andere spelers constant in de gaten houden, wordt niet geapprecieerd. De andere spelers kunnen hier zenuwachtig van worden en maken zo misschien de verkeerde beslissing. Dit wil je niet op je geweten hebben. Kortom houd genoeg afstand van andere spelende bezoekers.

Bezet niet meer automaten dan nodig. Heb je nood aan meer dan één automaat? Kom dan op ogenblikken dat het minder druk is.

Staat er een stoel gekanteld tegen de gokautomaat? Wacht dan even of neem een andere automaat. Iemand denkt dat hij of zij geluk zal hebben of neemt even een pauze om direct verder te spelen. Niet vergeten.

Als je wilt kijken naar een spelende persoon, ga dan niet naast hem of haar zitten. Neem plaats aan de bar, waarvan je dikwijls een overzicht hebt over de speelhal, zodat je anderen niet stoort. Bij de automaten wordt er enkel gespeeld. Een praatje maken doe je ook best aan de bar.

Etiquette aan de speeltafel

Aan de speeltafels in het casino kom je rechtstreeks in contact met andere spelers en het personeel. Toon respect voor ieders gedrag, persoon en beslissingen. Wijs andere spelers ook op eventuele fouten die ze maken tegen de casino etiquetteregels (faux pas). Maak een korte en duidelijke, maar goedbedoelde opmerking. Meestal zal de deler ook wel iets zeggen.

Ook hier geldt dat je geen stoel in beslag mag nemen aan de tafels, indien je niet gaat spelen. Ben je van plan om enkel te observeren houdt dan enige afstand en stoor de delers en andere spelers niet. Zorg er ook voor dat je geen extra afleidingen creëert, zoals roepen of zenuwachtig gedrag.

Aan de tafels aanvaardt men enkel chips. Zorg ervoor dat je bij de start van de partij een goede voorraad hebt. Dealers aanvaarden geen geld.

Als je even wilt pauzeren vraag dan aan de dealer om een algemene pauze in te lassen. Ben je van plan om nadien nog verder te spelen, laat je chips dan op de tafel achter. De dealer is hiervoor verantwoordelijk.

Houd je handen te allen tijde boven tafel. Zo wek je geen argwaan van de beveiliging en kun je niets verbergen of vals spelen.

Net zoals bij de gokmachines is het niet geoorloofd om chips van andere spelers aan te raken. De apparatuur laat je ook beter met rust. Bij het spelen met chips of kaarten mag je deze niet meer aanraken na het inzetten. De tafel plakt.

Etiquettetip: Geef het personeel een fooi bij een goede winst. Dit is één van de meest ingeburgerde regels in casino’s, net zoals een fooi in een Amerikaans restaurant. Ze hebben er namelijk voor gezorgd dat u een leuke avond had en wie weet brengt dit wel geluk.