De website artikelhub.eu is met grote zorgvuldigheid verwezenlijkt, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van deze website worden ontleend.

Deze website kan op geen enkele manier aansprakelijkheid worden gesteld, ook niet door eventuele foute en/of onvolledige informatie. De beheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke vorm van directe, incidentele en/of indirecte schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoeken van deze website. De beheerder behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen en/of wijzigingen in de website en in deze disclaimer aan te brengen.

Op de gehele website en alle afzonderlijke onderdelen berusten de intellectuele eigendomsrechten geheel bij artikelhub.eu. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. Deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten.

Het bovenstaande is van toepassing op de pagina die u bekijkt en op elke pagina van deze website. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Voor vragen over de website en deze disclaimer kunt u contact opnemen.