Toekomstige studenten industrieel ingenieur kunnen vanaf academiejaar 2016-2017 terecht in Gebouw Z op campus Groenenborger van de Universiteit Antwerpen. Momenteel verblijven de studenten nog op de campussen Paardenmarkt en Hoboken. Het nieuwe campusgebouw is het gevolg van de integratie van de opleidingen industriële wetenschappen aan de Karel de Grote-Hogeschool en Artesis Hogeschool naar UA.

Het nieuwe gebouw zal de hoofdzetel van de opleiding worden met nog extra lokalen voor labo’s, ateliers, onderzoek, computerlokalen en burelen. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 20M EUR.