De sleutel werd gesticht in november 1974 te Antwerpen door het initiatief van de ‘Broeders van Liefde’. En ze zijn al 30 jaar actief tegen drugsverslaving.

Ondertussen zijn er al 11 instellingen verspreid over Brussel en Antwerpen.

Het doel van de organisatie is:

 • Het voorkomen van druggebruik
 • Problemen verhelpen in verband met druggebruik
 • Ouders informeren over hoe ze hun kinderen moeten benaderen in verband met drugs

De doelgroepen van de organisatie zijn:

 • Verslaafden
 • Ouders van verslaafden

Om druggebruik te voorkomen pakken ze de jongeren al zeer vroeg aan i.v.m. drugs. Ze gaan naar kleuter- en lagere scholen. Want wie vroeg begint met sigaretten, alcohol of drugs maakt veel meer kans op problematisch gebruik op latere leeftijd.

Er zijn een aantal veranderingen in de organisatie gebeurd waaronder een grote reorganisatie in Gent. Men heeft hier de cliënt centraal gesteld en een nieuwe module toegepast; namelijk ‘bed, bad, brood’ zonder dat het afkicken centraal wordt gesteld.

Bed, bad, brood is een module om druggebruikers die er nog niet aan toe zijn verslavingsgewoontes te veranderen maar omwille van dakloosheid vervuild en ondervoed zijn geraakt. De sleutel geeft hen dan voedsel, onderdak en hygiënische hulp.

De Sleutel wil prioritair aandacht geven aan:

 • Overleg met relevante partners in het werkveld en communicatie met de buitenwereld
 • Professionalisering van processen in cliëntzorg en medewerkerzorg
 • Een financieel leefbare en gedecentraliseerde organisatiestructuur

Deze accenten vallen uiteen in 6 strategische doelstellingen of kort geformuleerd:

 • Samenwerking en extern overleg
 • Positieve beeldvorming / externe communicatie
 • Adequate organisatiestructuur / interne communicatie
 • Gedocumenteerde cliëntzorg
 • Personeelszorg
 • Goede financiële en transparante werking

Zo’n 3.200 drugsverslaafden trokken in 2003 naar één van de 21 gespecialiseerde Vlaamse opvangcentra voor een nieuwe behandeling. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV).

De scholingsgraad is gering: Van de helft van de mensen die hun lagere school hebben afgemaakt, heeft 35% heeft zijn secundair onderwijs niet afgemaakt, 35% heeft een getuigschrift beroepssecundair en slechts 20% heeft technisch onderwijs afgemaakt of hoger. Het gaat voornamelijk om mensen uit het beroepsonderwijs.

De beroepssituatie is navenant: Bijna 50% krijgt een vervangingsinkomen, slechts 26,8% heeft een inkomen uit werk.

20 procent heeft een eigen woonst, 30 procent woont nog bij de ouders. Het gaat ook voornamelijk om mannen (82%) met een gemiddelde leeftijd van 26,5 jaar. Het merendeel is nooit gehuwd geweest (83%).

55% van de nieuwe starters volgt een behandeling voor een heroïneverslaving, 27% voor cocaïne en amfetamines, 18% voor cannabis. Opgemerkt dient dat velen polydruggebruiker zijn en dus meerdere producten gebruiken ook zogenaamd legale: alcohol en benzodiazepines (kalmeermiddelen). Slechts 20% gebruikt intraveneus op het moment van de ‘opname’ de anderen slikken of inhaleren en snuiven. Maar 47% zegt ooit wel eens gespoten te hebben.

Bijna de helft van de cliënten vernoemt geen professionele verwijzer en stappen dus op eigen initiatief naar hun behandeling, omdat deze voldoende laagdrempelig is.