Bekijk even volgend fragment uit de Japanse film Tampopo zodat het eten van spaghetti volgende maaltijd volledig volgens de etiquetteregels gebeurt.